Ugdymas

 • Mūsų darželyje ugdymo procesas dažniausiai vyksta žaidimo forma. Žaisdami vaikai ne tik smagiai ir kūrybiškai leidžia laiką – žaidimas yra ir pagrindinė vaikų lavinimo priemonė.
 • Visi ikimokyklinio ugdymo procesai vyksta dvikalbėje aplinkoje: vienas pedagogas bendrauja su vaikais tik lietuvių kalba, kitas – tik anglų. Ankstyvasis amžius yra puikus metas mokytis kalbų!
 • Darželyje daug dėmesio skiriame knygai. Siekiame suformuoti vaikui įproti skaityti. Kiekvieną dieną prieš miegą skaitome vaikams pasakas, kadangi knygos lavina vaizduotę, kūrybiškumą ir plečia akiratį, turtina žodyną ir gerina kalbos įgūdžius, perduoda išmintį ir formuoja vaikui tinkamas vertybes. „Jei norite, kad jūsų vaikai būtų protingi, skaitykite jiems pasakas.“ – Albertas Einšteinas.
 • Vaikai lavina vaizduotę ne tik klausydamiesi pasakų, bet ir kai kuria patys. Darželyje daug dėmesio skiriame vaiko saviraiškai kūrybinių užduotėlių metu.
 • Kritinio mąstymo ir logikos lavinimas (šachmatai, loginės užduotėlės).
 • Emocinio intelekto ugdymas (pasakų skaitymas, bendravimas, žaidimai).
 • Smegenims lavinti daug dėmesio skiriame smulkiajai ir stambiajai motorikoms.
 • Ugdome pagarbą, meilę gamtai ir mus supančiai aplinkai. Plečiame akiratį, susipažįstame su pasaulio ir gamtos dėsniais, vykstame į ekskursijas ir atliekame eksperimentus. Susipažįstame ir su fizikos pagrindais.
 • Žaidimai
 • Knygų skaitymas
 • Kūryba
 • Tyrinėjimai
 • Eksperimentai
 • Ekskursijos
 • Stebėjimas
 • Būreliai
 • Anglų kalba (kiekvieną dieną)
 • Muzika / teatras 2 k./sav.
 • Sportiniai šokiai 2 k./sav.
 • Lipdymas iš molio 1 k./sav.
 • Tapyba 1 k./sav.
 • Šachmatai 1 k./sav.
Scroll to Top
Call Now Button