Ugdymo filosofija

Mūsų ugdymas yra visapusiškas, atliepiantis įvairius vaiko poreikius. Todėl priklausomai nuo poreikio ir situacijos, ugdyme vadovaujamės Montessori ir Reggio Emilia idėjomis.

Pagal Montessori metodiką, turime daug prasmingų, lavinamųjų žaislų, kurie naudingi vystyti ikimokyklinio amžiaus vaikams: įvairios mozaikos, dėlionės, konstravimo kaladėlės, siuvinėjimo, varstymo žaislai.

Remiantis Montessori idėja, mūsų grupėje ugdosi skirtingo amžiaus vaikai nuo 2 iki 6 metų. Mišraus amžiaus grupėje atsiranda daugiau bendravimo galimybių, vaikai mažiau konkuruoja tarpusavyje. Jaunesni mokosi iš vyresnių ir greičiau įgyja ikimokykliniame amžiuje būtinų kompetencijų, o vyresni padeda jaunesniems ir taip jaučiasi svarbūs ir reikalingi. Taip formuojasi bendruomeniniai santykiai. Kita vertus, broliai ir seserys gali būti vienoje grupėje: galimybė būti drauge su savo šeimos nariais didina vaikų motyvaciją ugdytis ir vaikai labiau pasitiki savo jėgomis.

Organizuodami ir įgyvendindami ugdymą vadovaujamės ir Reggio Emilia filosofija, kuri šiuo metu laikoma viena geriausių ir labiausiai tinkančių ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymuisi visame pasaulyje:

VAIKAS

Mes matome kiekvieną vaiką kaip stiprų, unikalų, nepriklausomą, smalsų ir lakios vaizduotes asmenį. Skatiname vaikus savarankiškai mąstyti, tyrinėti ir pradėti savo individualų pažinimo kelią. Mokome gerbti save ir kitus.

APLINKA

Aplinka yra trečioji mokytoja ir sutvarkyta taip, kad vaikas galėtų semtis minčių ar idėjų iš jos. Ją nuolat atnaujiname, atsižvelgdami į vaikų poreikius ir interesus. Aplinką kuriame bendradarbiaudami su vaikais, tėvais ir pedagogais.

PEDAGOGAI

Ne žinių perteikėjai, o jų kūrėjai kartu su vaikais. Pagrindinės pedagogo funkcijos – sudominti, patarti, įkvėpti, nukreipti ir palaikyti. Pedagogas skatina vaikus mąstyti, bendradarbiauti, patiems kurti žinias.

UGDYMO PRIEMONĖS IR MEDŽIAGOS

Patrauklios, viliojančios, skatinančios susidomėjimą, atitinkančios vaikų patirtį ir kultūrą. Ugdymo procese naudojame daug natūralių, gamtinių medžiagų, antrinių žaliavų, neatsisakoma ir tradicinių žaislų. Vaikai su medžiagomis sąveikauja į jas žiūrėdami, liesdami, vartydami, uostydami, klausydami, maišydami, kilnodami, sverdami. 

MOKYMO PROGRAMA

Pedagogai stebi vaikų kūrybinį procesą, tarpusavio sąveiką ir diskusijas. Auklėtojos sukuria vaikams tokią mokymo programą, kuri yra grindžiama kylančiais vaikų interesais, idėjomis ir klausimais.

TĖVAI

Mes siekiame sukurti stiprius ir pozityvius santykius tarp tėvų ir pedagogų. Tėvai yra mūsų ugdymo įstaigos dalis, mes kviečiame juos kartu su vaikais dalyvauti projektuose, renginiuose ir darželio gyvenime.

Scroll to Top
Call Now Button